мортмаса


мортмаса
Відмерла частина органічної речовини біогеоценозу (детрит, сапропель).

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.